DOVADO

DOVADO Mr Pizza Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 378 777 99


Dovado 

70Tt4 Sông Đà Mỹ Đình
Từ Liêm Hà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 20:30
Thứ Ba
10:00 - 20:30
Thứ Tư
10:00 - 20:30
Thứ Năm
10:00 - 20:30
Thứ Sáu
10:00 - 20:30
Thứ Bảy
10:00 - 20:30
Chủ Nhật
10:00 - 20:30