DOVADO

DOVADO Mr Pizza Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 378 777 99


Dovado 

70Tt4 Sông Đà Mỹ Đình
Từ Liêm Hà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 20:00
Thứ Ba
11:00 - 20:00
Thứ Tư
11:00 - 20:00
Thứ Năm
11:00 - 20:00
Thứ Sáu
11:00 - 20:00
Thứ Bảy
11:00 - 20:00
Chủ Nhật
11:00 - 20:00